Betingelser for opgaver udført af Diamantskæring Larsen ApS

1/ Afsætning og opmærkning udføres af bygherren. Kabler, rør, ledninger mm. skal bygherren sørge for at der er afbrudt, så det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

2/ Fjernelse af materiale vedr. udført arbejde af Diamantskæring Larsen ApS.

Vi tager beton affald fra mindre opgaver med når opgaven er udført UB, ved større opgaver fjerner bygherren selv (aftales i tilbud). Diamantskæring Larsen ApS kan dog mod mere pris stå for større oprydninger.

Rep af borede huller / plugs mm. som måtte laves for at opgaven kunne udføres, udbedres af bygherre selv medmindre andet er aftalt.

3/ Opgaven kan som udgangspunkt udføres stående på gulv. Se punkter for ekstra fakturering.

4/ Diamantskæring Larsen ApS er uden ansvar for følgende ved udført opgave:

A/ Uden ansvar for overskæring kabler / rør mm. i bore / skære området da det påhviler bygherre at sørge for dette ikke kan ske. Og 3. mands ejendele vi ej heller kan drages til ansvar over for da vi er hyret af bygherre.

B/ Bygherren har ansvar for at opgaven kan udføres uden at der opstår skader på bygningsværk / nedstyrtning / ødelæggelse af konstruktioner mm. når der arbejdes for bygherren.

C/ Vi bruger vand i arbejdes processen og vi har ikke ansvar for: misfarvning murværk mm. – hulrum der fyldes med vand – eller opstået skader på under etage hvor der arbejdes ovenpå.

D/ Diamantskæring Larsen ApS borer og skærer for at montere værktøj / maskiner for udførelse opgaver for bygherre og vi udbedrer ikke disse skader.

E/ Fjernelse af beton mm efter udført opgave udføres af bygherre. Diamantskæring Larsen ApS kan gøre det mod mere pris hvis det aftalt.

 5/ Diamantskæring Larsen ApS fakturerer for følgende punkter:

A/ Arbejdet kan udføres stående på gulv, ellers faktureres der for feks. stillads / forbrugt tid eller andet.

B/ Spildtid forbrugt på: manglende afsætning – manglende vand tilslutning (max 35 meter) – manglende el tilslutning (max 35 meter) – spild tid vedr. andre håndværkere.

C/ Afdækning mod vand og støv.

D/ Vand og el max 35 meter afstand.

E/ Stillads hvis det kræves / forbrugt tid.

F/ Der skal være ryddet på arbejdes området så vi kan udføre opgaven.

G/ Er der givet tilbud på opgaven, prisen er givet ud fra den oplyste opgave af bygherren. Her menes tykkelse skære / bore opgave og andet.

H/ Diamantskæring Larsen ApS kan bortskaffe / fjerne beton klodser / slam mm mod mere pris.

Ring til os på 49 40 80 20